Hvilke typer affald indsamles af din lokale kommune

Forordningen om affaldshåndtering og affaldsreduktion fra 2013 definerer syv typer affald, som normalt håndteres af lokale myndigheder. Det drejer sig om følgende:

– papir og pap

– glas

– metaller

– plast

– tekstiler

– grønt affald

– madaffald.

Nogle lokale myndigheder indsamler også andre typer affald, f.eks. elektrisk udstyr og bygge- og nedrivningsaffald. Affaldsindsamlingen finder typisk sted en gang om ugen, men det kan variere afhængigt af hvor du bor.Kontakt din lokale myndighed for at finde ud af, hvilke typer affald de indsamler, og hvor ofte de indsamler det.

Affaldshåndteringsinfrastrukturen i dit lokalområde bestemmer, hvilken type skraldespande eller beholdere beboerne kan bruge til hver type affald.

Hvor ofte bliver dit affald indsamlet – ugentligt, hver anden uge, hver fjortende dag, hver måned eller hvert år?

Din kommune henter dit affald en gang om ugen, medmindre du bor i et landområde, hvor det måske bliver hentet hver anden uge. Affaldsindsamlingen finder typisk sted tidligt om morgenen den samme dag hver uge.

Du kan finde ud af, hvornår dit affald bliver indsamlet, ved at kontakte din lokale myndighed eller tjekke deres websted.

Hvad skal jeg gøre, hvis min skraldespand er fuld, og jeg har mere affald, som jeg skal smide ud?

Hvis din skraldespand er fuld, og du har mere affald, som du skal smide ud, kan du gøre følgende:

– bringe det til din lokale losseplads eller deponeringsplads

– stille det ud i rabatten til indsamling (hvis din lokale myndighed tillader det)

– leje en container til ophugning af affald

– tage det til en omlastningsstation.

Hvad kan du gøre for at reducere den mængde affald, du producerer hver uge?

Her er nogle tips, der kan hjælpe dig med at reducere den mængde affald, du producerer hver uge. Planlæg dine måltider, og køb kun de fødevarer, du har brug for. Kompostér madrester og haveaffald. Genbrug så meget som muligt. Undgå genstande til engangsbrug.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte din lokale myndighed eller affaldsstyrelsen.

Hvad skal du gøre med store genstande, der ikke kan komme i din skraldespand?

Hvis du har store genstande, som ikke kan komme i din skraldespand, f.eks. møbler eller hvidevarer, kan du kontakte din lokale myndighed for at få afhentning af skrald. Nogle lokale myndigheder opkræver et gebyr for denne service. Du kan også tage dem med til din lokale losseplads eller omlastningsstation.

Nogle velgørende organisationer tager også imod donationer af brugte møbler og hvidevarer. Kontakt dem direkte for at finde ud af, om de kan tage imod dine ting.